CC
Chantal
Cottet

Fondation Combe. Chantal Cottet

Hauptadresse
  • Isabelle de Montolieu 94
  • 1010 Lausanne

Willkommen bei Fondation Combe. Chantal Cottet

Die Praxis liegt im Kanton Waadt an der folgenden Adresse: Isabelle de Montolieu 94, 1010 Lausanne.

Berufsprofil
  • Hippotherapie-K
  • Entwicklungsneurologische Therapie
Aus- & Weiterbildungen
  • BSc (FH / BBT- Registrierung, HF+NTE)